Usługi księgowe

Obsługa:

-  podatkowej książki przychodów i rozchodów,

- ryczałtu ewidencjonowanego,

- PIT,

-VAT,

- płace (deklaracje DRA,RCA,RSA, dokumenty zgłoszeniowe),

- sprawozdawczość GUS.